Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) Nedir?

• Büşra Nur Kalaycı

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) Nedir?

Günümüz iş dünyasında nakit yönetimi ve ödeme süreçleri, tüm işletmeler için kritik bir öneme sahiptir. İşletmeler finansal yönetimleri için, müşteri ve bayi ödemelerini düzenli olarak tahsil etmek ve muhasebe süreçlerini buna göre yönetmek zorundadır. İşte tam da bu noktada Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) devreye girer. Peki DBS nedir? DBS, firmaların müşteri ve bayilerinden gelecek ödemeleri otomatik olarak tahsil etmelerini sağlayan bir nakit yönetimi aracıdır. Böylece işletmelerin iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerini de sağlamaktadır. Temelde firmaların müşteri ve bayilerine yapacakları mal ve hizmet satışlarında fatura tahsilatlarını otomatikleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu noktada işletme, müşteri veya bayisiyle bir anlaşma yapar. Bu anlaşma çerçevesinde bayi, belirli bir miktardaki ödemenin belirli bir sıklıkla (örneğin; aylık veya yıllık) doğrudan banka hesabından çekilmesine izin vermektedir. Müşteri veya bayi, bu işlemi kendi banka hesabından onaylar ve bu noktadan sonra ödemeler otomatik olarak gerçekleşir. Şimdi, biraz karışık gibi görünen bu sistem için detayları birlikte gözden geçirelim.

DBS Temel İşleyiş   

Doğrudan borçlandırma sistemi, şirketler açısından bazı nakit risklerini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Bu noktada da bankalar, hem kurumsal hizmet alanlarını genişletmek hem de ticari gelişime katkıda bulunmak için bu hizmeti müşterilerine sunmaktadır. Bu sistemin işlemesi için öncelikle satıcı firmanın bu sistemi kullanmaya karar vermesi gerekmektedir. Bu uygulamayı kullanan satıcı firmalar, mal ve hizmet satışlarını bu sistem üzerinde gerçekleştirmektedir.

Burada süreç şöyle işler;   

Alıcı firma satıcı firmanın kullandığı bankalardan birini seçerek DBS uygulamasına başvuru iletir. Burada satıcı firmayı ana firma olarak düşünebiliriz. Alıcı firma bankayla görüşerek, satıcı firma için DBS limit tanımlaması yapılmasını ister. Burada banka tarafında alıcı firmanın limitleri incelenmektedir. Daha sonra, DBS kredi limitleri arasından herhangi biri teminat gösterilerek bankada, satıcı firmaya  ödeme için kullanılacak limit oluşturulur. Alıcı firma tarafında bu adımlar tamamlandıktan sonra banka sisteminde, satıcı firma için programlar kurulur. Alıcı firma için kesilen faturalar, sistemden bankaya iletilir. Bankada da alıcı firma adına işlenir. Ödeme günü geldiğinde banka alıcı firma adına ödemeyi otomatik olarak alır. Daha sonra satıcı firmaya otomatik olarak bu ödemeyi aktarır. Eğer alıcı firma zamanında ödeme yapmazsa veya ödeme için hesapta yeterli miktar yoksa, banka sistemde en başta teminat gösterilen limit ile ödeme gerçekleştirmektedir.  

DBS-işleyiş

Özellikle büyük bayi ağına sahip olan firmalar için DBS oldukça önemlidir. Çünkü bu sistem ile firmalar, nakit akışını düzenler ve ödemelerini zamanında alırlar. Böylece işletmeler, ödeme süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetebilmektedir. Dolayısıyla bir firma için sürdürülebilirliğin yapı taşı olan nakit akışı sıkıntısı önlenmektedir. Ayrıca bu sistem, muhasebe sistemleri ile entegre çalışabilmektedir. Bu da işletmelerin finansal süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmaktadır. DBS sisteminin sağladığı yararlar yalnızca firmaları etkilemez. Gelin şimdi de avantajlara daha yakından bakalım. 

Doğrudan Borçlandırma Sistemi Kimler için Neden Önemli?

DBS, sadece işletmeler için değil müşteriler ve bayiler için de birçok avantajlar sunmaktadır. 

Bayi ve Müşteriler için;

  • Ödeme süreçlerinin otomatikleştirilmesi, bu tarafların iş yükünü azalmaktadır.
  • Ödemeleri daha düzenli hale getirmekte ve muhasebe iş süreçlerini kolaylaştırmaktadır.
  • İş yoğunluğundan doğacak ödeme geciktirme ve unutma gibi sıkıntıları ortadan kaldırmaktadur.
  • Faturalı ve düzenli ödemelerin takibinde kolaylık sağlamaktadır. 
  • Banka tarafından açılan kredi limiti ile nakit sıkışıklıklarında ödeme rahatlığı sunmaktadır.
  • Bu limit ile hem gayrinakdi hem de nakdi kredi limitine sahip olma imkanı sağlamaktadır. 

Tedarikçi ve Satıcı Firmalar için; 

  • Ödeme alma garantisi ve kolaylığı sağlamaktadır.
  • Çek ve teminat mektubu ile alınan ödemeleri azalttığından nakit akışını düzenlemektedir. 
  • Tahsilat vadelerinin önceden bilinmesini sağladığından nakit akışının takibini kolaylaştırmaktadır. 
  • Mutabakatların ve muhasebe işlemlerinin otomatik yapılması imkanı sunduğundan zaman tasarrufu sağlamaktadır. 

 

Vomsis akıllı banka asistanının sunduğu avantajlar ile firmanızın finansal süreçlerini daha da kolaylaştırmak istemez misiniz? 

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!