Finansal Yönetim Nedir?

• Aleyna Eryılmaz

Finansal Yönetim Nedir?

Gün geçtikçe teknoloji ile değişen ve gelişen piyasalar için finansal yönetim zorunluluk haline gelmiştir. Bir işletmenin başarılı ve kârlı bir süreç içerisinde yer alabilmesi için dört temel fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonlar, muhasebe, üretim, pazarlama ve finansal yönetimdir. Birbiri için önemli olan bu kavramlar işletme için hayati önem arz etmektedir. Ama içlerinden en önemlisi bizim de üzerinde durduğumuz finansal yönetimdir. Çünkü doğru bir kaynak ve sermaye yönetimi olmadan şirketler varlıklarını devam ettiremezler. Bu açıdan finansal yönetim şirketler için kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlayan önemli bir alandır diyebiliriz. Günümüzde, işletmelerin karşılaştığı ekonomik belirsizlikler ve rekabetçi ortamlar, finansal yönetimin önemini daha da artırmaktadır. Ancak, değişen ekonomik koşullar ve teknolojik ilerlemeler, finansal yönetimin karmaşıklığını ve zorluklarını da beraberinde getirmektedir. 

Peki işletmelerimiz için büyük bir önem arz eden bu finansal yönetim nedir? Vomsis sizlere bu konuda nasıl yardımcı olur? Hadi birlikte bir göz atalım.

Finansal Yönetim Tanımı

Finans kelimesi bir firmanın ihtiyacı olan fonların, vaktin, sürecin en faydalı şekilde düzenlenmesi ve kullanılmasıdır. Finansal yönetim ise bir firmanın veya işletmenin uzun ve kısa vadede hedeflerine ulaşması için gerekli olan finansmanı sağlamaya çalışır. Varlığının devamı ve kar marjını sağlamak için kaynakların doğru bir şekilde yönetilebilmesi gerekmektedir. Bu açıdan önemli olan verilen kararların arkasında sistematik bir süreç olmasıdır. Çünkü işletmenin en verimli şekilde büyüyebilmesi istenmektedir.

Bu süreç, şirketin mali hedeflerine ulaşmasını sağlamak için şu adımları içerir: Finansal stratejilerin belirlenmesi, finansal kaynakların sağlanması, fonların tahsisi, varlık ve borçların yönetimi, risklerin değerlendirilmesi ve karar alma süreçlerini içermektedir. Ayrıca, finansal yönetim, şirketin mali durumunu izleyerek, finansal performansın analizini yapmaktadır. Bu analizleri raporlayarak şirketin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Sürdürülebilir büyüme için gerekli olan kaynakları elde etmelerini ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Böylece şirketin değerini artırmayı hedefler. Aynı zamanda, finansal yönetim, işletmelerin finansal riskleri yönetmelerine yardımcı olur ve şirketin karşılaştığı ekonomik risklere, rekabete ve diğer belirsizliklere karşı dayanıklılığını artırır. Bu bağlamda, finansal yönetim, şirketin uzun vadeli başarı için temel bir bileşendir. Dolayısıyla en başta söylediğimiz gibi işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktadır. Şimdi finansal yönetimin temel bileşenlerini ve süreçlerini daha ayrıntılı inceleyelim.

Finansal Yönetim Fonksiyonları

 • Yatırım Kararları:  İşletmeler, sınırlı kaynakları en iyi şekilde kullanarak yatırım kararları alırken finansal yönetimden faydalanır. Bu fonksiyon, işletmelerin en karlı ve uygun yatırımları seçmesine yardımcı olur. Yatırımların uzun süreli mi yoksa kısa süreli bir yatırım mı olacağına karar verilen bir süreçtir. Özellikle uzun süreli yatırımlar firmalar için büyük risk oluşturabilirler. Kısa süreli yatırımlar ise uzun süreli yatırımların devamlılığını sağlamak için yapılmaktadır. Bu noktada kararlar, finansal piyasa ve kanallar göz önünde bulundurularak verilir.  
 • Finansal Planlama: Finansal yönetimin en temel fonksiyonlarından biri finansal planlamadır. Yatırımın yapılabilmesi veya sürekliliği için gerekli fon ihtiyacının nereden ve ne şekilde karşılanması gerektiğini sorgulayan ve cevap arayan kararlardır. Özellikle yeni kurulan işletmeler finanslama yaparken sermaye yapısı için iki seçenekten faydalanmaktadır. Bu seçeneklerden biri borçlanma diğeri ise öz kaynaktır. Risk korkusu nedeni ile genel olarak öz kaynaklarından yararlanmayı tercih ederler. İşletmelerin kaynaklarını doğru bir şekilde tahsis etmelerine ve maliyetleri etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 • Kar Payı Dağıtımı Kararları: Sağlanan kârın ne kadarı, ne şekilde ve kimlere dağıtılacak başlıkları belirlenir. Özellikle işlerin karışmasını engellemek ve hızlı bir yönetim sağlamak adına teknolojinin sağladığı faydalardan yararlanmak önemlidir.
 • Nakit Yönetimi: Nakit, işletmeler için hayati öneme sahip bir varlıktır ve finansal yönetim nakit yönetimine büyük önem verir. Nakit yönetimi, işletmelerin nakit akışlarını izlemesini, nakit tahsisi yapmasını ve nakit akışındaki olası aksaklıkları önlemesini içerir. Bu fonksiyon, işletmelerin likiditeyi korumasına ve finansal istikrarı sağlamasına yardımcı olur.
 • Risk Yönetimi: İşletmeler, finansal yönetim aracılığıyla karşılaşabilecekleri finansal riskleri belirler ve yönetir. Bu fonksiyon, faiz oranı riski, kur riski, kredi riski gibi finansal risklerin analizini yapmayı ve uygun risk yönetim stratejilerini uygulamayı içerir. İşletmelerin finansal riskleri etkin bir şekilde yönetmesi, olumsuz etkilere kar

Finans Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

 • Kısa ve uzun vadeli yatırım fikirleri üretmek.
 • Nakit bütçeyi hazırlamak.
 • Finansal planlama ve strateji geliştirmek.
 • Risk yönetimi.
 • Muhasebe işlemlerini yönetmek.
 • Vergi beyannamelerini hazırlamak ve vergi iadelerini takip etmek
 • İşletme performansının izlenmek.
 • Fonları verimli kullanarak işletmenin varlığını sürdürmesini ve büyümesini sağlamak.
 • Yatırımcılar, finansal kurumlar, vergi otoriteleri ve diğer paydaşlarla ilişkileri yönetmek.

Finansal Yönetim ve Vomsis 

Finansal yönetici; muhasebe hareketlerinden, yatırım önerilerine, bütçe hazırlanmasından, dividant kararlarına kadar birçok görevde etkin bir rol oynamaktadır. Bu sebeple süreç bazen oldukça karmaşık bir hale gelmektedir. Düzenli bir süreç yönetimi için Vomsis, ürünleri ile sizlere yardımcı olmaktadır. Banka hesap hareketleri ürünü ile işletmenize ait tüm banka hesaplarını tek ekranda görüntüleyip banka işlemlerinizde zamandan tasarruf edebilirsiniz. Vomsis POS Rapor ile tüm POS’larınızın anlık raporlarına istediğiniz zaman ulaşıp kontrollerini kolayca sağlayabilirsiniz. Online Tahsilat Sistemi üzerinden alacaklarınızı kolayca tahsil edebilirsiniz. Müşterilerinize mail ya da SMS ile kolayca tahsilat hatırlatması yaparak nakit akışınızı hızlandırabilirsiniz.

Kısacası Vomsis, finansal yönetimizi kolaylaştırmak adına birden fazla ürünüyle size zaman tasarrufu ve kolaylıklar sunmaktadır. 

Vomsis’e kayıt olduğunuz andan itibaren bütün banka hesap bilgilerinize istediğiniz an ulaşabilirsiniz. Böylece sistematik bir ilerleme sağlayabilirsiniz. Üstelik tüm bu işlemler sırasında veri güvenliğiniz oldukça yüksek şartlarda korunmaktadır. 

Size yük olan işlerinizi kolaylaştırmak ve destek ekibimizle her zaman sorunlarınıza çözüm bulmak için Vomsis olarak buradayız!

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!