Gizlilik Politikası

1. Bu beyan Vomsis Bilişim Teknolojileri A.Ş gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Vomsis Bilişim Teknolojileri A.Ş, hizmet alan kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; Vomsis A.Ş ve bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Vomsis A.Ş ve mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş addolunur.
2. Vomsis A.Ş kullanıcılarının güvenliği ve gizliliğini en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır.
3. Vomsis A.Ş. kullanıcılarının kişisel bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bankacılık Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde gizli tutacağını, sözleşme konusuyla sınırlı olmak üzere işleyeceğini ve üçüncü kişilerle bu kapsamda paylaşacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin tamamen ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder.
4. Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi, sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir.
5. Vomsis A.Ş. kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
6. Vomsis A.Ş. sözleşme konusu hizmetin devamlılığı, hizmet kalitesinin artırılması vb. sebeplerle üçüncü bir tedarikçi firmadan hizmet alabilir. Kullanıcı bilgi ve verileri, sözleşme konusu ile sınırlı kalmak kaydıyla tedarikçi firmalarla paylaşılabilir. Tedarikçi firmalarla paylaşılan verilerin güvenliği Vomsis A.Ş. sorumluluğunda olup, gizlilik politikasının aynen korunması amacıyla gerekli sözleşme ve taahhütleri imzalamakla geçirmekle yükümlüdür. Kusuru olmaksızın kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda Vomsis A.Ş. sorumlu tutulamaz.
7. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Vomsis A.Ş. gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve bunu kullanma hakkına sahiptir.
8. Kullanıcılar, site üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan Vomsis A.Ş. sorumlu değildir.
9. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler; ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Vomsis A.Ş. işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.
10. Vomsis A.Ş. kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
11. Vomsis A.Ş. kullanıcıların site, mobil ve alt hizmetler kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) teknik iletişim dosyası ile kayıt altına alır. Bu dosya, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
12. Kullanıcı, Vomsis A.Ş.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
  • 12.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
  • 12.2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • 12.3. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,
  • 12.4. Kullanıcının talebi üzerine uygulamadaki tüm verilerin silinmesini talep etme haklarına sahiptir.
13. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri için info@vomsis.com mail adresine, ileti gönderiniz.
14. İşbu sözleşme Kullanıcı Sözleşmesinin eki niteliğindedir.

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!