Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Vomsis Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile (“Kullanıcı(lar)”) arasında akdedilmektedir..

Madde 2. Tanımlar

Kullanıcı(lar): İşbu sözleşme kapsamında Vomsis A.Ş. tarafından verilen hizmetlerden faydalanan ve yaptığı bütün işlemlerden bizzat sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişidir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı: Kullanıcı tarafından muhtelif zamanlarda Site ve Uygulamayı kullanması için yetkilendirilen ve yaptığı tüm işlemlerden asıl Kullanıcı’nın sorumlu olduğu üçüncü gerçek yahut tüzel kişidir.
  • Site: www.vomsis.com internet adresi üzerinden verilen tüm hizmetleri kapsar.
  • Uygulama: Google Play ve AppStore aracılığıyla erişilebilen Vomsis mobil Uygulamasını ifade eder.
  • İçerik: Kullanıcı tarafından Vomsis A.Ş.ye ulaştırılarak işbu sözleşme kapsamında Site ve Uygulama üzerinden işlem yapabilmesine olanak sunan tüm bilgi ve verileri kapsar.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen banka hesap hareketleri yazılımından ve Uygulamadan faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen içeriklere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Vomsis A.Ş. tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı, Site ve Uygulama’dan faydalanmak için Vomsis A.Ş. tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgilerin güncel hali Kullanıcı tarafından derhal Vomsis A.Ş’ye bildirilecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Vomsis A.Ş. sorumlu değildir.
4.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye ve Uygulama’ya bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.
4.3 Kullanıcı tarafından Site’ye ve Uygulama’ya erişim müşteri numarası, e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Vomsis A.Ş’ye bildirecektir.
4.4 Vomsis A.Ş. güvenlik nedeniyle dilediği zaman Kullanıcı’dan, Site ve Uygulama’ya giriş yaparken kullandığı şifreyi ve/veya parolayı değiştirmesini talep edebilir.
4.5 Kullanıcı, Site ve Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve ilgili diğer tüm hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site ve Uygulamayı üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.
4.6 Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Site ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Site ve Uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Site ve Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Site ve Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Site ve Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Site, Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.
4.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Vomsis A.Ş. işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Vomsis A.Ş sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Vomsis A.Ş.nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Vomsis A.Ş’nin finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Site ve Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Vomsis A.Ş’nin kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.
4.8 Kullanıcı, Site ve Uygulama’ya erişimi için kullandığı donanımdan, yazılımdan, telefon hatlarından veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. şahısların kendisine ait içeriklere erişimi nedeniyle uğradığı zarardan, Vomsis A.Ş.nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.
4.9 Kullanıcı, hizmetin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Vomsis A.Ş.nin gerekli gördüğü her türlü tedbiri almasına ve Vomsis Destek çalışanları ile arasındaki görüşmelerin her türlü yazılı veya sesli kayıt sistemi ile tespiti, kaydı ve muhafazasına muvafakat eder. Kullanıcı’nın kimliğinin tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla Vomsis Destek çalışanlarının kendisine soracağı soruları cevaplayacağını aksi halde kendisi adına hesapları üzerinde işlem yapılmasının ve bilgi verilmesinin mümkün olamayacağını, kaydedilen tüm görüşmelerin Vomsis A.Ş. tarafından mahkemelerde delil olarak kullanılabileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.10 Site ve Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Vomsis A.Ş. ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, mail, telefon yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.
4.11 Kullanıcı’nın ölümünden sonra, şifrelerinin ve/veya parolanın kullanılması suretiyle yapılan işlemler nedeniyle, Vomsis A.Ş.nin hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcının yasal mirasçılarının dahi bu nedenlerle Vomsis A.Ş.den hiçbir talep hakkı olmayacaktır. Mirasçılar tarafından bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde Vomsis A.Ş.nin herhangi bir zarara uğraması durumunda kullanıcının yasal mirasçılarına rücu edilecektir.
4.12 Vomsis A.Ş herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
4.13 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
4.14 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Vomsis A.Ş Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Vomsis A.Ş.’nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.
4.15 Kullanıcı, işbu sözleşmenin tümünü okuyarak, muhteviyatını bilerek ve isteyerek imzalamış/onaylamış olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5. Ödeme Koşulları

5.1 Kullanıcı Site ve Uygulama’dan ancak beyan edilen ücretleri yine beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.
5.2 Kullanıcı, Site ve Uygulama’yı, Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
5.3 Kullanıcı tarafından Vomsis sistemi üzerinden Kredi Kartı veya Vomsis Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin ilgili hesaplarına yapılan ödemenin ardından hesap aktif hale getirilecektir.

Madde 6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Vomsis A.Ş’ye aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Vomsis A.Ş’ye Kullanıcı’nın Site ve Uygulama’ya erişimi, Site ve Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Vomsis A.Ş. hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.
6.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Vomsis A.Ş’nin açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.
6.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Vomsis A.Ş’nin (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 7. Sorumluluğun Kısıtlanması

7.1 Site kapsamındaki Site ve Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Vomsis A.Ş’nin Site ve Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Vomsis A.Ş’nin ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Vomsis A.Ş Site ve Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Vomsis A.Ş. Site ve Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site ve Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Site ve Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
7.2 Kullanıcının işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetlerden yararlanabilmesi için sahip olması gereken uzaktan erişim araçlarıyla ilgili gerekli yazılım, donanım, işletim sistemleri ve internet bağlantısı konusunda Vomsis A.Ş.nin hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Site üzerinden ve Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Vomsis A.Ş’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Madde 8. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

8.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından imzalanması/onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
8.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Söz konusu feshin hangi tarafça yapıldığına bakılmaksızın Kullanıcı’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
8.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Vomsis A.Ş aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Vomsis A.Ş başka herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
8.4 Kullanıcının Site ve Uygulama aracılığıyla hizmet aldığı banka hesaplarının, bankalar tarafından yasal gerekçelerle kapatılması, bloke edilmesi durumunda Vomsis A.Ş. güvenlik gerekçesiyle işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.
8.5 Sözleşmenin geçerliliği kalkmasından itibaren Vomsis A.Ş kullanıcının Site ve Uygulama üzerindeki verilerinin tamamını 5 iş günü içerisinde kalıcı olarak imha eder.

Madde 9. Muhtelif Hükümler

9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
9.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
9.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. Kullanıcının E-mail adresine yapılan tüm bildirimler hukuken geçerli tebligat hükmündedir. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
9.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkması muhtemel tüm uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!