Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikası

Kalite Politikası

Finansal Teknolojiler alanında hizmet sunan ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten VOMSİS ÖDEME KURULUŞU A.Ş. olarak;
Birinci öncelikli politikamız, müşteri isteklerini yerine getirerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
Tüm çalışanlarımızın eğitilip, bilinçlendirilmesi ile müşteri memnuniyetinde katılımcı olmalarını sağlamak,
Yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirme taahhüt edilerek etkin, doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde uygun maliyet ile hatasız hizmetin sağlanmasını gerçekleştirmek,
İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planları hazırlamak, uygulamak ve test hizmeti faaliyetlerini sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmek,
Kalitenin sürekli geliştirilmesi için sistemli yaklaşım ve verilerle destekli yönetim sağlamak,
Tedarikçilerimize destek olup gelişim süreçlerini ve kalite seviyelerini arttırmak,
Zamanında ve güvenilir hizmet ile müşterilerimize hizmet kalitemizi yansıtmak,
Çevreye saygılı ve uyumlu çalışmak,
Yasal şartlara ve diğer şartlara uygun çalışmak,
Kalite risklerinin değerlendirilip, yönetilmesini sağlamak,
Kalite yönetim faaliyetlerinde gerekli kaynakları sağlamak,
Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmak.
VOMSİS ÖDEME KURULUŞU A.Ş. Yönetimi bu politikanın tüm çalışanlar tarafından yerine getirilmesini ve sürekliliğini taahhüt eder.
 • Yasal şartlara ve diğer şartlara uygun çalışmak,
 • Kalite risklerinin değerlendirilip, yönetilmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim faaliyetlerinde gerekli kaynakları sağlamak,
 • Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmak.

Bilgi Güvenliği Politikası

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması kuruluşumuz hizmetlerinde; insan, altyapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak ve fırsata dönüştürmek, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Vomsis Ödeme Kuruluşu A.Ş. ’nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak;
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek.
 • Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktadır.

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!