Bilanço Nedir?

• Büşra Nur Kalaycı

Bilanço Nedir?

İşletmeler için yönetim kolunda en önemli olan faktörlerden biri finansal raporlama ve finansal yönetim alanıdır. Muhasebe, pazarlama ve üretim gibi kavramlar finansal yönetimde firmalar için hayati önem taşımaktadır. Bunların sonucunda ulaşılmak istenen nokta, firmalar için kaynak ve sermaye yönetimini en doğru şekilde yapmaktır. Bilanço da bahsettiğimiz finansal yönetimde muhasebe alanının bir parçasıdır. En kısa ve açıklayıcı tanımla; bir firmanın alacak/vereceklerinin belirli bir tarihte raporlanmasıdır. Çizelge halinde finansal bir tablo sunan bilançolar, işletmenin varlıklarını, öz kaynaklarını ve sorumluluklarını içermektedir. Bunun yanında işletmelerin sermaye yapısı hakkında da bilgi vermektedir. “Finansal Yönetim Nedir?” başlıklı içeriğimizde işletmeler için finansal yönetim hakkında detaylı bilgiler vermiştik. Bilanço hazırlanırken burada bahsettiğimiz finansal sağlığın korunması ve ilerletilmesi amaçlanmaktadır. 

Bir işletme için bilanço hazırlanırken şirketin mevcut varlıkları ve alacakları sol tarafa “aktifler” olarak yazılır. Sağ tarafa ise şirketin sermayesi, geçmiş yıllardaki kar veya zararları ve borçları yazılır. Firmaya ait bu özellikler “pasifler” olarak adlandırılmaktadır. Bu önemli bilgiler yazıldıktan sonra raporun rahat anlaşılması için notlar bölümü eklenir ve rapor biter. Şimdi birlikte bu raporun detaylı şekilde nasıl hazırlandığına bir bakalım. 

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

En sade ve kolay bir tanımla anlatacak olursak;

  • Bilanço başlığı 

Şirketin adı, unvanı ve bilanço düzenleme tarihi.

  • Sol tarafa Aktifler 

Altında ilk olarak dönen varlıklar sonrasında duran varlıklar ve en sona aktifler toplamı.

  • Sağ tarafa Pasifler 

Altında; kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Son olarak pasifler toplamı.

  • Dipnotlar

  Tablonun daha iyi anlaşılması ve yorumlanması için yapılan açıklamalar. 

Şeklinde hazırlanmaktadır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi burada aktifler şirketin varlıklarını, pasifler ise kaynakları ifade etmektedir. Buradaki önemli nokta, aktifler ve pasifler toplamlarının birbirine eşit olması gerektiğidir. Ayrıca aktifler kısmındaki dönen varlıkların duran varlıklardan fazla olması firma için ‘likiditesinin yerinde ve günlük faaliyetlerinde güçlük çekmeyeceği yönünde’ yorumlanmaktadır. Çünkü Likidite içeriğimizde de bahsettiğimiz gibi dönen varlıklar firmalar için nakit demektir. Örneğin, bir firmanın bilanço tablosunda aktifler bölümünün %70’inin dönen varlıklardan oluştuğunu düşünelim. Bu durumda firma için %70 nakde çevrilebilecek varlık söz konusudur. Dolayısıyla bu rapora göre, ilgili firma için dönem sonu finansal analiz durumu ‘Likiditesinin güçlü olabileceği’ kabul edilecektir. 

İşletmeler için önemi nedir? 

Bilançolar sunduğu mevcut durum tablosu ile firmaların geleceği için bir yol haritası sunmaktadır. Belirli dönemlerde hazırlanan finansal tablolar sayesinde firmalar geçmiş faaliyetlerinin getirilerini değerlendirerek gelecek planlarını yapmaktadır. Dolayısıyla her şirket dönemsel olarak yaptığı çalışmaların mali bir değerlendirmesine bilanço sayesinde ulaşmaktadır. Böylece şirketler varlıklarını, öz kaynaklarını ve borçlarını düzenli aralıklarla raporlamış ve takip etmiş olur. Bu tabloya göre, gelir oranlarının ve sermaye yapısının incelenmesi firmalar için finansal bir ihtiyaçtır. Buna göre firmalar şirket faaliyetlerinin başarısını ve hedeflere ulaşma oranlarını ölçmektedir. Bu ölçümler sonucunda eksik ya da tamamlanması gereken noktalar varsa bunlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Böylece bilanço sayesinde hedeflere ve amaçlara ulaşmada performans planlaması gerçekleşmiş olur. Aynı zamanda yatırımcılar için de bu finansal tablolar oldukça önemlidir. Yatırım yapacakları firmanın performansını görmek ve buna göre yatırım adımları atmak isterler.

Tüm bu değerlendirme süreçleri zincirleme şekilde ilerleyerek firmaların finansal köklerinin sağlamlığını oluşturmaktadır. Ayrıca bankalardan kredi kullanmak istediğinizde de bankalar sizden ilgili firmaya ait bilanço talebinde bulunacaklardır. Bundan dolayı bilanço şirketin mali durumunu gösteren özet tablo olarak değerlendirilmektedir. 

Aktif varlıklarınızın içinde yer alan banka hesaplarınızı Vomsis üzerinde tek bir panelden görüntüleyebilirsiniz. Böylece finansal yönetiminizi Vomsis ile kolaylaştırırsınız.

online hesap hareketleri

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!