Faiz Tahakkuku Nedir?

• Büşra Nur Kalaycı

Faiz Tahakkuku Nedir?

Faiz tahakkuku bir borcun, faizinin hesaplanarak bir sonraki ödeme tarihine kadar birikmesi anlamına gelmektedir. Borcun ödenme tarihinden önce ödenmemesi halinde, borçlu faiz ödemekle yükümlüdür. Bu faiz, borcun faiz oranına göre hesaplanır ve bir sonraki ödeme tarihine kadar birikmektedir. Tahakkuk eden faiz, normal bir faiz borcundan farklı olarak hesap defterlerinde muhasebeleştirilen ama henüz ödenmemiş olan faiz masraflarını ifade etmektedir.  

Tahakkuk eden faiz muhasebesi, bir işletmenin faiz tahakkukunu kaydetme sürecidir. Bu faiz, işletmenin finansal tablolarında doğru şekilde gösterilmelidir. Mutlaka muhasebe kayıtlarına dahil edilmelidir. Tahakkuk eden faiz muhasebesi genellikle çift taraflı kayıt yöntemi ile yapılmaktadır. İşletmelerin hem borç veren hem de borç alan konumunda olduğunu düşünürsek;

Borç veren bir işletme için tahakkuk eden faiz, işletmenin gelirleri arasında yer aldığından, bir gelir hesabına kaydedilir. Örneğin bunun için “Faiz Gelirleri” hesabı kullanılabilmektedir. Borç alan bir işletme için ise işletmenin giderleri arasında yer aldığından, bir gider hesabına kaydedilmelidir. Örneğin, “Faiz Giderleri” hesabı kullanılabilmektedir.

Tahakkuk eden faiz, muhasebe dönemi sonunda hesaplanarak kaydedilmektedir. Daha sonra, tahakkuk eden faiz ödemeleri yapıldığında bu miktarlar uygun şekilde düzeltilir ve kaydedilir. Tahakkuk eden faiz muhasebesi, işletmenin finansal tablolarında doğru ve tam bir resim sunmak için önemlidir.

Faiz Tahakkuku Nasıl Hesaplanır? 

Faiz tahakkuku hesaplamak için, borcun faiz oranı kullanılmaktadır. Bu oran borcun miktarına, faiz dönemine ve belirlenmiş olan faiz oranına bağlı olarak değişmektedir. Aşağıda hesaplama ile ilgili detaylı bir örnek verilmiştir. 

ABC Şirketi, bir bankadan 100.000 TL’lik bir kredi kullanmış olsun. Kredi anlaşmasına göre, yıllık faiz oranını %8 kabul edelim. Faizler yılda bir kez tahakkuk etmektedir. Şirketin, krediyi 1 Ocak 2023 tarihinde kullandığını var sayalım. Ödemelerin de her yılın sonunda yapılması gerekmekte. Bu durumda;

1 Ocak 2023 tarihinde kullanılan kredinin faiz tahakkuku, her yıl sonunda hesaplanacak ve bir sonraki yıla devredecektir.

Yani 31 Aralık 2023 tarihinde şirketin kredi üzerindeki tahakkuk eden faizi hesaplanır. Faiz oranı %8 olduğu için, tahakkuk eden faiz miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır:

100.000 TL x 0,08 = 8.000 TL 

Bu durumda, 31 Aralık 2023 tarihinde şirketin 8.000 TL tahakkuk etmiş faizi vardır. Bu faiz, bir sonraki yılın sonuna kadar birikecek ve 31 Aralık 2024 tarihinde yeni bir faiz tahakkuku hesaplanacaktır.

Bu şekilde, her yıl sonunda tahakkuk eden faiz miktarı hesaplanmakta ve bir sonraki yıla devredilmektedir. İşletme, her yıl bu tahakkuk eden faizleri kredi anlaşmasına uygun olarak ödemelidir.

Faiz Tahakkukunun Önemi 

Faiz tahakkuku, borçlu için ek masraf anlamına gelir. Borçlu, borcunu ödeme tarihine kadar ödemezse, borcun faizi bir sonraki ödeme tarihine kadar birikir. Bu nedenle, borçlu, borcunu belirlenen tarihte ödemeli ve faiz tahakkukundan kaçınmalıdır. Faiz tahakkuku ayrıca borç veren için de önemlidir. Borç veren, borcun faiz oranına göre faiz geliri elde eder. Borçlu borcunu ödemediği takdirde, borç verenin geliri azalır. Bu nedenle, alacaklılar borçlulara ödemelerini teşvik etmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Örneğin, borçlulara hatırlıklama mektupları göndererek, faiz oranlarını düzenleyerek veya borçluların ödeme planlarını değiştirerek borçlarını ödemelerini kolaylaştırırlar.

Ayrıca, faiz tahakkuku, bankacılık sektörü için de önemlidir. Bankalar, kredi verirken faiz tahakkukunu hesaplarlar. Sonrasında borçluların borçlarını ödemelerini sağlamak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bankaların faiz tahakkukunu doğru bir şekilde hesaplaması, finansal istikrarı korumak için önemlidir. 

Faiz tahakkuku yatırımcılar için de önemlidir. Bir yatırımcı, bir yatırım aracına yatırım yaparken faiz tahakkukunu hesaplamalıdır. Örneğin, bir tahvil yatırımı yaparsanız, faiz tahakkukunu hesaplayarak, yatırımınızın getirisini tahmin edebilirsiniz. 

Sonuç olarak, faiz tahakkuku, borç verenler, borçlular, bankalar ve yatırımcılar için önemli bir konudur. Borçlular, borçlarını ödemeleri için belirlenen tarihlerde ödeme yapmaya çalışarak faiz tahakkukundan kaçınmalıdır. Borç verenler, borçluların borçlarını ödemelerini teşvik etmek için çeşitli yöntemler kullanırken, bankalar faiz tahakkukunu doğru bir şekilde hesaplamalıdır. Yatırımcılar ise, yatırımlarının getirisini tahmin etmek için faiz tahakkukunu hesaplamalıdır. 

Vomsis ile tüm banka hesaplarınızı tek bir ekranda kolaylıkla takip ederken tüm faiz masraflarınızı da görüntüleyebilirsiniz. Banka Hesap Hareketleri ürünü sayesinde kredi hesabından mevduat hesabına, işletmenize ait olan tüm banka hesaplarınız bir arada olduğundan faiz tahakkuku hesabınızı da kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca farklı bankalarda bulunan hesaplarınızı tek ekranda kolayca karşılaştırarak daha uygun faiz oranlarını da tek bakışta tespit edebilirsiniz. Vomsis ile açık bankacılığın avantajlarından hemen yararlanmaya başlayın.  

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!