Gayrinakdi Krediler

• Büşra Nur Kalaycı

Gayrinakdi Krediler

Günümüzde birçok ihtiyacın karşılanması için gerekli olan nakit gereksinimi bankaların sağladığı krediler ile karşılanmaktadır. Bankalar, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi gibi birden fazla kredi çeşidi sağlamaktadır. Bahsettiğimiz bu ihtiyaçların direkt olarak nakit karşılanması nakdi kredilerdir. Gayrinakdi krediler ise adından da anlaşılacağı üzere direkt olarak nakit ihtiyacının giderildiği kredi türlerinden farklıdır. Nakdi kredilerin tam tersine, burada kullanıcı ya da müşteriye direkt nakit sağlanmamaktadır. İşletme sahipleri özelinde bankalar müşterilerine bir teminat ve garanti sağlayarak yardımcı olur. Yani gayrinakdi krediler yalnızca kurumsal müşteriler tarafından kullanılabilmektedir. Bankalar, gayrinakdi krediler ile ticaret yapan işletmeler için mal ya da hizmet alışverişlerinin daha hızlı şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu durumda bankalar, gerçekleşen işlem için her iki tarafı da korumayı amaçlamaktadır. Gayrinakdi krediler sayesinde firmalar alacaklarını banka güvencesi ile garantiye almış olur. İşlemde borçlu olacak taraf ise nakit engeline takılmadan hizmete ya da ürüne zamanında ulaşmış olur. Şimdi birlikte bu kredilerin nasıl kullanıldığına bir bakalım. 

Gayrinakdi Kredi Çeşitleri 

Nakdi krediler gibi bu kredi çeşitlerinin de ihtiyaca yönelik olmak üzere birden fazla çeşidi vardır. Bu kredi çeşitlerinde her bir kredi bir ticari işlem için taahhüt oluşturmaktadır. Önemli olan ihtiyaca yönelik krediden faydalanmaktır. Bu yüzden kredinin kullanılacağı işlemin detayları çalışılacak banka ile mutlaka paylaşılmalıdır. Gayrinakdi kredi çeşitleri aşağıdaki gibidir. 

Akreditifler:

İthalat işlemlerinde kullanılmaktadır ve uluslararası geçerliliği vardır. İthalat yapan firmaların, ücreti sonra ödemek şartıyla yurt dışından ürün ya da hizmet alabilmelerini sağlamaktadır. Bu işlem sırasında satış yapan ve alıcı kişinin bankaları iletişimde olur ve süreci birlikte yürütürler. Ürün ya da hizmetin alıcaya ulaştığına dair belgelerin oluşturulmasıyla satıcıya ödeme yapılmaktadır. 

Kabul/Aval Krediler:

Bu gayrinakdi kredi çeşidi de yine ithalat/ihracat sırasında kullanılmaktadır. Bu işlemler sırasında ithalatçı firmanın alacaklarına karşılık satıcı firma tarafında bir poliçe keşide edilmektedir. Burada ihracatçı firma alıcı firmanın sonra ödeyeceğini belirttiği ücret karşısında bankanın poliçeyi kabul etmesini ister. 

Teminat Mektubu:

Banka tarafından resmi kurumlara, gerçek ya da tüzel kişilere verilebilen teminat mektubu, bir işin, teslimin belirlenen günde, belirlenen şartlar altında gerçekleştirileğini garanti eder. Teminat mektubu ile ilgili daha detaylı bilgiye “Teminat Mektubu Nedir?” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz. 

Prefinansman Garantisi:

İhracat ve benzeri satışlarda/teslimlerde ürün ve hizmet alımı için kullanılmaktadır. Döviz kazancı getiren ticari faaliyetlerin tümünde yine bu kredi çeşidi kullanılabilmektedir. Bu kredi çeşidi bankalar tarafından yurt dışı piyasalardan sağlanır ancak döviz olarak kullanılmamaktadır. Bankalar bu kredi çeşidini garantisiz olarak kullanıma sunabilmektedir. Bu durumda maksimum vade süresi 18 aydır. 

Referans Mektupları:

Kamu veya özel kuruluşların açacakları ihalelere iştirak etmek için işlem yapacak kişilerden istenen taahhüt belgesidir. Gayrinakdi krediler arasında en çok kullanılan kredi çeşitlerinden biridir. Bankalar tarafından oluşturulan bu belgeler ekonomik işlemlerin yapılabilmesini güvence altına almaktadır.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi:

Kısaca DBS olarak da bilinmektedir. Yurt içi mal alışverişlerinde oldukça sık tercih edilmektedir. Bir firma vadeli mal / hizmet almak istediğinde, karşı satıcı firma DBS olarak çalışmak isteyebilir. Bu işlemde satıcı için banka garantör olmaktadır. Genellikle alıcı firma, satıcı firmanın DBS olarak çalışmak istediği bankaya hesap açar. Satıcı firma mal/ hizmete istinaden düzenlemiş olduğu faturayı bankaya ibraz eder. Bu işlemin karşılığı olarak vade günü geldiğinde ödemesi banka tarafından satıcı firmaya yapılmaktadır.

Gayrinakdi Krediler Nasıl Kullanılır?  

Bir avantaj olarak; gayrinakdi krediler şirketlerin maddi ve nakit planlama süreçlerine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla birçok firmanın bu kredi türünden yararlanmak istemesine sıkça rastlanmaktadır. Bu krediden yararlanmak isteyen şirketler çalışmak istedikleri bankaya başvuru yapmalıdır. Bu noktada bankalar, nakdi kredilerde olduğu gibi firma sahibinin kredi notu gibi bazı özellikleri dikkate almaktadır. Kredi başvurusu sırasında istenen belge ve evraklar her bankada değişiklik göstermektedir. Ayrıca istenen gayrinakdi kredi türüne göre de bu belgeler değişiklik gösterir. Bir banka ile uzun süreli ve düzenli çalışmak tüm bu süreçleri kolaylaştıracaktır. Bu yüzden kredi başvurusunda bulunurken uzun yıllardır çalıştığınız bir bankayı seçmek doğru olacaktır. İlk kez çalışacağınız bir bankayı tercih etmeniz durumunda süreç uzayacak ve istenilen belgeler de artacaktır. Örneğin, vergi levhası, imza sirküleri ve bilanço gibi belgeler ilk kez çalışacağınız banka tarafından istenebilmektedir.

Bu kredi çeşidinden yararlanan kullanıcılar bankaya kredi dönem ücreti ödemeyi kabul etmektedir. Bu ücret bankaların, gayrinakdi kredi kullanımlarında oluşması mümkün riskler ve sağlanan garanti hizmeti karşılığında aldığı ücrettir. 

Vomsis ile tüm kredi masraflarınızı tek bir ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Gayrinakdi kredi masraflarınızı etiketleyerek haftalık ve aylık olarak raporlayabilirsiniz. Bankalarla çalışma koşullarınızı da bu raporlara göre tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!