Finansal Raporlama İşletmeniz için Neden Önemli?

• Büşra Nur Kalaycı

Finansal Raporlama İşletmeniz için Neden Önemli?

Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyası da hızla değişmektedir. Bu değişim hızında işletmeler için başarılı olmanın yolu, yapılan işi sağlam bir finansal temel üzerine inşa etmekten geçer. Finansal raporlamayı, bu temelin olmazsa olmazı olarak tanımlamak da mümkün. Tüm sektörler için geçerli olan bu değişim, işletmelerin finansal yönetimini de buna göre şekillendirmeştir. Bu anlamda finansal raporlama, işletmelerin mali sağlığını anlamak ve yönetmek için kritik bir araç olmuştur. Dolayısıyla finansal raporlama ve finansal yönetim işletmeler için her geçen gün önem kazanmaktadır. Örneğin, bahsettiğimiz hızlı değişimin bir getirisi olarak şirketler, ekonomik belirsizliklerle karşılaşabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda finansal raporlama daha da önem kazanmaktadır. Bu içeriğimizde, finansal raporlamanın önemine daha detaylı değinip bu konunun işletmeler özelinde bir incelemesini yapacağız. 

Finansal Raporlama Nedir, Nasıl Yapılır?

İşletmeler için finansal raporlama, işletmenin mali durumunu, performansını ve nakit akışını yansıtan çeşitli finansal belgelerin hazırlanması ve sunulması sürecini ifade etmektedir. Bu raporlar, işletmenin iç ve dış paydaşlarına, işletmenin finansal sağlığını, karlılığını ve sürdürülebilirliğini değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Genel olarak bu raporlarda aşağıdaki temel bileşenler bulunmaktadır:

Gelir Tablosu (Kar ve Zarar Tablosu): Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve yine aynı dönemdeki giderleri gösterir. İşletmenin o dönemdeki net karını veya zararını yansıtmaktadır. 

Bilanço (Denge Tablosu): Bilanço, işletmenin belirli bir tarihte nakit, makine gibi varlıklarını ve borçlar gibi yükümlülüklerini gösterir. İşletmenin mali durumunu belirlemeye yardımcı olmaktadır. 

Nakit Akış Tablosu: İşletmenin belirli bir dönemde nakit girişlerini ve nakit çıkışlarını ayrıntılı olarak gösterir. Bu tablo, işletmenin nakit yönetimini ve likidite durumunu değerlendirmek için kullanılmaktadır. 

Öz Sermaye Değişiklikleri Tablosu: Özsermaye değişiklikleri tablosu, işletmenin dönem içindeki özsermaye hesaplarındaki değişiklikleri gösterir. Hisse senedi ihracı, temettü ödemeleri veya sermaye katkıları gibi işlem ve olayların etkisini gösterir.

Finansal raporlar, genellikle işletmenin mali tabloları olarak adlandırılmaktadır. Bu raporlar, işletmenin mali durumu hakkında net bir grafik sunar. Ülkemizde bu raporlama TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanmaktadır. Bu denetim ve kurallar raporun doğruluğu ve paydaşlara güvence sağlaması açısından önemlidir.  

Açık Bankacılığın Rolü

Açık bankacılığın finans alanında sağladığı kolaylıklar, işletmeler için raporlama süreçlerini oldukça hızlandırmıştır. Bu uygulamalar, işletmelerin farklı bankalarda bulunan tüm hesaplarını tek bir merkezi yerden yönetmelerine olanak tanır. Bu durum, finansal verileri toplamak ve izlemek için zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanında işletmeler, açık bankacılık sayesinde banka hesaplarına gerçek zamanlı erişim sağlamaktadır. Bu da güncel finansal bilgilere hızlı ve anlık erişim anlamına gelir. Böylece işletmelerin devamlılığı için, normal zamanlarda ve kriz anlarında daha hızlı kararlar almak mümkün olmaktadır. Ayrıca açık bankacılık uygulamaları ile finansal veriler otomatik olarak analiz edilebilmektedir. Böylece işletmeler muhasebe ve mali departmanlarında özel raporlar oluşturabilir. Bu durum, finansal raporlama sürecini otomatikleştirir ve insan kaynaklı hataları en aza indirir. Böylece firmalar için finansal raporlama süreçleri açık bankacılık ile en kolay ve hızlı şekilde gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak finansal raporlama ve yönetim işletmeler için temel bir unsurken açık bankacılık bu süreçleri daha verimli hale getirmektedir. Finansal verilere daha hızlı ve daha kolay erişim sağlayan işletmeler, sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde de açık bankacılık teknolojilerini kullanmanın faydalarını değerlendirmek oldukça önemlidir.  

Vomsis ile Raporlar Elinizin Altında 

Vomsis Açık Bankacılık Uygulaması firmanızın finansal süreçlerinde tüm adımları düşündü. Finansal raporlarınızda ihtiyacınız olan tüm bilgilere tek ekranda kolayca ulaşabilirsiniz. İşletmenizin tüm banka hesaplarını tek bir yerden hızlıca yönetmek finansal yüklerinizi en aza indirecek. Vomsis ile bütün banka hesap bilgilerinize istediğiniz an ulaşabilirsiniz. Böylece işletmenizin muhasebe işlemlerinde sistematik bir ilerleme sağlayabilirsiniz. Banka Hesap Hareketleri ürünü ile tüm hesap hareketlerine ait işlemleri detaylı PDF raporu olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Vomsis POS Rapor ile tüm POS’larınızın anlık raporlarına istediğiniz zaman ulaşıp kontrollerini kolayca sağlayabilirsiniz. Online Tahsilat Sistemi sayesinde ise alacaklarınızı kolayca tahsil edebilirsiniz. Müşterilerinize mail ya da SMS ile kolayca tahsilat hatırlatması yaparak nakit akışınızı hızlandırabilirsiniz. Kısacası Vomsis ile açık bankacılığın tüm avantajlarını rahatça yaşayabilirsiniz. Siz de hemen Vomsis ile işletmenizin finansal işlerindeki yüklerden kurtulun.  

Vomsis’i deneyin!

Vomsis'in ayrıcalıklı dünyasını ücretsiz keşfedin.
Hemen Ücretsiz Deneyin

* Deneme süresi boyunca kredi kartı bilgileri alınmaz!